Heves Ipari park területfejlesztés és tüzivíztároló english

A Hevesi Ipari Park területén egy ipari fejlesztés előkészítéséhez kapcsolódóan feladatunk volt a terület rendezési tervei alapján, a kerítés-belső úthálózat-parkoló építése, közvilágítás kivitelezése és a tüzivízhálózat és -tároló, valamint a csapadékvíz-elvezetés rendszerének tervezése és kiépítése. A projektet időben lezártuk és a kivitelezési folyamat a Megrendelő elégedettségével lezárult.